Vil du ikke vente på udredning? Kend dine rettigheder

Har du brug for medicinsk, evt. kirurgisk behandling, og ventetiderne er alt for lange i det offentlige sundhedsvæsen, så kan du måske få hjælp hos et privat hospital i stedet. Er du henvist til udredning på et offentligt sygehus, og ventetiden på udredning overstiger 30 dage, så kan du evt. gøre brug af din ret til hurtig udredning og udvidet sygehusvalg. Men hvad betyder disse to rettigheder for dig?

Gør brug af retten til hurtig udredning

De betyder, at du som patient i det offentlige kan blive udredt enten helt eller delvist på fx aCure privathospital, hvis regionale sygehuse på grund af lange ventetider ikke kan udrede dig inden for tidsfristen. Finder du ikke noget sted, du kan blive udredt inden for 30 dage, skal dit sygehus – om det er offentligt eller privat – lave en udredningsplan, der siger, hvad der videre skal ske i dit forløb.

Måske kan du også blive behandlet privat

På sundhed.dk kan du læse mere om retten til hurtig udredning og det udvidede frie sygehusvalg, hvor sidstnævnte giver dig ret til at blive behandlet på nogle private frem for et regionalt sygehus under visse omstændigheder. Fx hvis ventetiden til en planlagt behandling overstiger 30 dage, eller hvis din operationsdato er blevet ændret. Der er nu situationer, hvor du ikke kan gøre brug af retten.

Et privathospital skal have relevante specialer

Et privathospital skal selvfølgelig have det rette speciale til at kunne behandle dig. Nogle private hospitaler har fx ting som rygkirurgi, ortopædkirurgi (altså behandling af knogler, led og senebånd) og mave-/tarmkirurgi som speciale. Så hvis du ikke er til sinds at vente længe på at finde ud af, hvad der er galt, eller på at få det fikset, så læs om retten til hurtig udredning og udvidet frit sygehusvalg.

Hvorfor vente over en måned på hjælp, hvis du kan få det før?